Petinfo

EYLÜL 2019

Köpeklerde protein kayıplı enteropatiler

Köpeklerin gastrointestinal (GI) kanalları yoluyla protein kaybına neden olabilecek çeşitli bozukluklar vardır. Genel olarak, “protein kayıplı enteropatiler” olarak sınıflandırılırlar, ancak şaşırtıcı sayıda potansiyel neden söz konusudur. Bu derlemede, GI’de protein kaybına neden olan hastalıklar, bu hastalıkarın bulguları, teşhis seçenekleri ve potansiyel tedavileri ele alınmıştır.

Kapak
Petinfo Duyuru
Petinfo Duyuru

Retikülosit: Anemi bulmacasındaki gizli cevap

Hastalık teşhisi ve anemi sınıflandırması için dünyadaki referans laboratuvarlarında yapılan her tam kan analizinde retikülosit değeri raporlanır. Peki siz kliniğinizde hematoloji raporlarında retikülosit değerini elde edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Kedilerde en sık karşılaşılan nematodlar

Özellikle yavrularda yıkıcı sonuçlar doğurabilen, larvaları vücut dokuları içerisine göç etme yeteneğinde olan nematodlara karşı düzenli antiparaziter uygulamak hayatidir.

Deformite cerrahisi En doğru zaman? En uygun yöntem? Bölüm 2

Deformite hastalarının konunun uzmanı hekimlerce değerlendirildikten sonra, operatif olarak uygun hasta grubu ise- gerekli preoperatif planlamaların neticesinde opere edilmesi uygun olacaktır.

Ana hatlarıyla hipertiroidizm

Hipertroidizmli hastalar, laboratuvarda hafif bir polisitemi ve stres lökogramı gösterebilir.