Petinfo

HAZİRAN 2020

Köpeklerde kene ile ilişkili hastalıklar

Anaplazmoz, ehrlichiosis ve Rocky Mountain lekeli humması gibi kene ile ilişkili köpek hastalıkları, özellikle sezonda çok sık görülmekte; bu da söz konusu hastalıklara dair bilgi sahibi olmayı önemli kılmaktadır.

Kapak
Soldan sağa; Mehmet Suat Yılmaz / Doktora Öğrencisi Elif Bağatır / Doktora Öğrencisi Birsen Deniz Özbakır / Araştırma Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yardımcı / Ondokuz Mayıs Üni. Vet. Fak., Cerrahi ABD Serap Abadan / Doktora Öğrencisi Melis Göl / Araştırma Görevlisi Kamil Serdar İnal / Araştırma Görevlisi

Kedi ve köpeklerde ateşli silah yaralanmaları

Vektör kaynaklı hastalıklar ve kovucu etkili ürün kullanımı

Tedavileri oldukça zor olan vektör kaynaklı hastalıklardan kaçınmak için şu anda en umut verici yöntem, öldürücü etkisinin yanı sıra kovucu etkisi de olan ürünlerle düzenli koruma sağlamaktır.

Safra asitleri algoritması

Safra asitleri ölçümü yapmak, karaciğer fonksiyonlarını değerlendirme, gizli seyreden karaciğer hastalıklarını tespit etme, vasküler anomalileri değerlendirme ve hepatotoksik ilaç kullanımını takip etme açısından önemlidir.

İnsektleri öldürmenin doğal yolu

Çok eski zamanlardan beri insektleri kontrol etmek için kullanılan Dıatomaceous Earth (DE), birçok alanda kullanım imkanı sunması ve toksik kimyasal içermemesi ile hala popüler bir doğal insekt kontrol aracıdır.

Yeşil dudaklı midye ve eklem hastalıkları

Eklem hastalığı için multimodal tedavilerin bir parçası olarak doğal destekler aranmakta. Yeşil dudaklı midye (GLM - Perna canaliculus) de bunlardan biri…

Alman çoban köpeği genomu haritalandı

Bilim insanları, dünyanın en popüler köpek ırklarından biri olan Alman çoban köpeğinin genomunu, 5 yaşındaki sağlıklı bir Alman çoban köpeğinin kan örneği ile haritalandırdılar.