Petinfo

HAZİRAN 2019

Yağ asitleri

Bu makalede, yağ asitlerinin özellikleri, esansiyel yağ asit kaynakları, yağ ve yağ asitlerinin terapötik kullanımları ve yağ asidi takviyesinde dikkat edilmesi gereken alanlar incelenmiştir.

Kapak

Catalyst Progesteron Takip Rehberi

Köpeklerde ovulasyon zamanını öngörerek optimal fertilite tarihini belirlemek için güvenilir, kantitatif sonuçlar elde edin.

Veteriner klinik yönetimi ve işletmeciliğine giriş

İşletme vizyonu, finansal kontrol, personel geliştirme, müşteri ilişkileri ve bağlılığı tüm ekonomik işletmelerde olduğu gibi veteriner kliniklerinde de karlı bir yönetimin bir gereğidir.

Tuz lambalarına dikkat!

Yeni Zelanda’da Ruby adında bir kedi, inkoordinasyon, duyu kaybı ve güçsüzlük gibi birçok nörolojik belirti ile kliniğe getirildi.