Petinfo

Vasküler ring anomalisi

Vasküler ring anomalisi tanısı konulan hayvanlarda cerrahi müdahalenin, özofageal dilatasyon ve buna bağlı oluşacak kas atonisinin önüne geçebilmek için mümkün olan en kısa sürede yapılması önerilmektedir.

Vasküler ring anomalisi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.