Petinfo

KASIM 2019

Petinfo Duyuru
Petinfo Duyuru

Türkiye’de prevalansı yüksek nematod ve sestodlar

Köpeklerde, prevalansı yüksek ve aynı zamanda zoonoz karakterde olan sestod ve nematodlara karşı koruma sağlamanın tek yolu düzenli endoparaziter uygulama yapmaktır.

Ülkemizde otodektik uyuz tedavisinde endike ilk ve tek isoksalin: Simparica

Yapılan çalışmalar, Simparica (Sarolaner)’ın köpekler tarafından iyi tolere edilerek herhangi bir advers etki oluşturmadığına ve otodektik uyuz tedavisinde yüksek derecede başarılı olduğuna işaret etmektedir.

Kedi ve köpeklerde genel ortopedik muayene

Doğru anamnez, fiziksel muayene, ortopedik muayene ve görüntülü tanı yöntemleri ortopedik problemlerin doğru yönetilmesi için esastır.

Kedi ve köpeklerde proteinürinin teşhis ve yönetiminde güncel yaklaşımlar

Proteinüri; albümin, globülin, Bence Jones proteinleri ve diğer proteinleri de kapsayan, yani idrarda bulunan herhangi tipteki bir proteini ifade eden genel bir tanımdır. Proteinüri tespit edildiğinde, öncelikle klinik önemi ve proteinin kaynağı belirlenmelidir (prerenal, renal veya postrenal). Eğer böbrek kaynaklıysa, proteinürinin şiddeti derecelendirilmeli ve süreğen olup olmadığı tespit edilmelidir.  Elde edilen veriler, kedi ve köpeklerde […]