Petinfo

Kedi ve köpeklerde proteinürinin teşhis ve yönetiminde güncel yaklaşımlar

Proteinüri; albümin, globülin, Bence Jones proteinleri ve diğer proteinleri de kapsayan, yani idrarda bulunan herhangi tipteki bir proteini ifade eden genel bir tanımdır. Proteinüri tespit edildiğinde, öncelikle klinik önemi ve proteinin kaynağı belirlenmelidir (prerenal, renal veya postrenal). Eğer böbrek kaynaklıysa, proteinürinin şiddeti derecelendirilmeli ve süreğen olup olmadığı tespit edilmelidir.  Elde edilen veriler, kedi ve köpeklerde […]

Kedi ve köpeklerde proteinürinin teşhis ve yönetiminde güncel yaklaşımlar

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.