Petinfo

Lösemi hastalığı

Feline Leukemia Virus (FeLV) enfeksiyonu dünya çapında yüksek seyre sahiptir ve birçok çalışmaya göre bu hastalık, kedileri hala tehdit etmektedir. Bazı coğrafi bölgelerde prevalans, %20’den fazla olabilmektedir.

Lösemi hastalığı

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.