Petinfo

Oral cerrahi onkolojide insizyonel biyopsi

Oral olgularda malignite teşhisi koymak ve radikal cerrahiye karar vermek hem hasta sahibi hem de hekim için oldukça karmaşık bir karardır.

Oral cerrahi onkolojide insizyonel biyopsi

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.