Petinfo

İntervertebral disk hernilerinde radyolojik tanı

vertebral kolon patolojisi ile uyumlu klinik belirtilere sahip hayvanlarda görüntüleme kararı veren klinisyenlerin, seçtiği yöntemin sınırlamalarını anlaması çok önemlidir.

İntervertebral disk hernilerinde radyolojik tanı

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.