Petinfo

Klinikte radyasyona maruziyeti azaltmak

Etkili radyasyon güvenliği, veteriner hekimler ve veteriner teknisyenlerinin yanı sıra radyoloji ekipmanının yakınında çalışan diğer personelin de sorumluluğunu gerektirir.

Klinikte radyasyona maruziyeti azaltmak

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.