Petinfo

Glisemik indeks, pet gıdaları için bir kıstas mı?

Glisemik indeks, insanlarda yürütülen pek çok çalışma ile açıklığa kavuşturulsa da, hayvan beslemede tam anlaşılmadan kabullenilmiştir.

Glisemik indeks, pet gıdaları için bir kıstas mı?

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.