Petinfo

Deksmedetomidin ve Hidromorf’un etkileri

Deksmedetomidin gibi alfa-2-adrenerjik agonistler, preanestezik olarak kullanıldığında reverzibl sedasyon ve analjezi sağlayarak avantajlar sunar.

Deksmedetomidin ve Hidromorf’un etkileri

İçeriği görüntüleyebilmek için lütfen şifre girişi yapın.